Өгөгдөл

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ургамлан бүрхэвчийн судалгааны дүнгээс

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Газрын харилцаа 2021 ЭШ-ний хурал
Зохиогч
Арчлагч Badam Ariya
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 2, 02:59 (UTC)
Үүссэн 2021 6-р сар 2, 02:59 (UTC)