Өгөгдөл

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ургамлын бүрхэвчийн судалгааны дүнгээс

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч А.Бадам, Э.Үүрийнцолмон
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 4, 08:47 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 06:05 (UTC)