Өгөгдөл

CLIMATE CHANGE IMPACT ON SOCIAL AND ECONOMIC SECTORS IN MONGOLIA

EST-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч М.Алтанбагана, Г.Саруул
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 18, 03:15 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 18, 03:14 (UTC)