Өгөгдөл

Collaboration Project to Combat Desertification in Mongolia

"Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан ба технологи" ОУ-ын бага хурлын илтгэлүүд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Hoduck Kang
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 01:23 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 01:23 (UTC)