Өгөгдөл

Дархан-Уул аймгийн хөрсний бохирдолын судалгааны дүнгээс

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Р.Дэлгэрцэцэг нар
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 21, 05:40 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 21, 05:39 (UTC)