Өгөгдөл

Design of soum territorial plan geodatabase

Est-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Uyanga B.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3, 02:52 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 02:52 (UTC)