Өгөгдөл

Дорнод аймгийн газрын гадаргын рекреацийн үнэлгээ, онцлог

In this paper, we attempted to draw natural and geomorphological condition in Dornod province, to give a point, divide geomorphological regions.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Х.Цогбадрал нар
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 03:47 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 03:46 (UTC)