Өгөгдөл

ЭКОЛОГИ ГЕОМОРФОЛОГИЙН ЧАДАВХЫН ҮНЭЛГЭЭ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №2)

ШУА-ийн Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын судлаачид 2017-2019 онуудад хэрэгжүүлсэн “Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн ландшафтын экологийн чадавхи” төслийн хүрээнд гарсан судалгааны зарим үр дүнгээс “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр монгол болон англи хэл дээр танилцуулж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Баянжаргал
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 7-р сар 27, 04:07 (UTC)
Үүссэн 2020 7-р сар 27, 04:07 (UTC)