Өгөгдөл

Factors influence on land use change in Javkhlant soum of Selenge

Судалгааны зорилго нь газар ашиглалтын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй зүйлсийг илрүүлж, экосистемийг тэнцвэртэй хадгалан хамгаалахад ямар арга хэмжээ авах талаар судалж зөвлөмж өгөхөд оршино.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Р.Дэлгэрцэцэг, Я.Баасандорж, Б.Хишигжаргал, Ш.Долгормаа, Н. Хишигсүрэн
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 21, 09:21 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 21, 09:21 (UTC)