Өгөгдөл

Монгол орны сансарын зураг

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Sainbuyan.B
Арчлагч boldbayar boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 4, 02:34 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 4, 02:33 (UTC)