Өгөгдөл

Ой, хээрийн түймэр

Танин мэдэхүйн постер илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Зохиогч Boldbayar.R
Арчлагч Boldbayar.R
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 25, 12:16 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 25, 05:01 (UTC)