Өгөгдөл

Физик газарзүйн мужлалт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Монгол улсын үндэсний атлас, 2009
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 06:29 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 06:28 (UTC)