Өгөгдөл

Гео-мэдээллийн сангийн дүрсжүүлсэн таних тэмдэг ашиглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б. Уянга, Я. Баасандорж, Л. Очирхуяг, А. Бадам
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 4, 08:46 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 06:09 (UTC)