Өгөгдөл

Тавдугаар дулааны цахилгаан станцын төлөвлөлтийн үр дүн

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол Орны Газарзүйн Асуудлууд 15
Зохиогч Г.Цогт-Эрдэнэ
Арчлагч Тэмүүжин
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 20, 08:38 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 20, 08:38 (UTC)