Өгөгдөл

The results of Shariin gol river basin pastureland degradation survey

Est-2021 олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллийн хураангуй

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Uuriintsolmon E.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3, 02:45 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 3, 02:44 (UTC)