Өгөгдөл

Цөмийн технологийг усны менежментэд ашиглах нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч С.Чинзориг, Л. Жанчивдорж
Арчлагч bkhishigbat87@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 14, 01:36 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 10, 03:41 (UTC)