Өгөгдөл

“ХАНГАЙН ӨМНӨХ ГОЛУУДЫН САВ НУТГИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ГАЗАРЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ”

“ХАНГАЙН ӨМНӨХ ГОЛУУДЫН САВ НУТГИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ГАЗАРЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ” (Байдраг, Түй, Таац, Онги голуудын сав нутгийн жишээн дээр) 2008-2010 он

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Сэдвийн удирдагч: доктор Д. Энхтайван
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 01:25 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 01:24 (UTC)