Өгөгдөл

Хөдөлгөөнт элсийг бэхжүүлэх аргуудаас

Элсний нүүлт хөдөлгөөнийг сааруулах үндсэн 3 төрлийн арга байдаг. Тухайлбал, Механик хамгаалалтын, Биологийн, Химийн

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ишцог
Сүүлийн шинэчлэл 2021 1-р сар 19, 04:32 (UTC)
Үүссэн 2021 1-р сар 19, 04:32 (UTC)