Өгөгдөл

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох аргачлал

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох аргачлал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Я.Баасандорж
Арчлагч А.Бадам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 06:07 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 06:07 (UTC)