Өгөгдөл

Усанд агуулагдах уран ба бууруулах аргууд

Дэлхийн царцдас бүрхүүлийн хэмжээнд алтнаас 400 дахин, мөнгөнөөс 20 дахин их тархалттай, далай тэнгис, рашаан булаг, газрын доорх ус, нүүрс болон зарим чулуулагт тодорхой хэмжээгээр агуулагдаж байдаг. Уран нь цайвар саарал өнгөтэй, хялбар боловсруулагддаг, харьцангуй зөөлөн, агаарт ислээр бүрхэгдэн харладаг металл. Байгаль дээрх уран гурван изотопоос бүрдэх бөгөөд 99.27 хувийг U-238 изотоп, 0.72 хувийг U-235, 0.0058 хувийг U-234 изотоп тус тус эзэлдэг. Ураныг 1789 онд Германы химич Мартин Клапрот олж илрүүлсэн бөгөөд одоогийн Чех улсад байрладаг хуучин Богемийн Вант улсын Иоахимсталын мөнгөний уурхайгаас хүдрийн дээж авчирч шинжилж байсан. Ураны цацраг идэвхт шинж чанарыг 1896 онд Францын эрдэмтэн Хэнри Бэккерель уранаас нүдэнд үл үзэгдэх цацраг аяндаа ялгарч, фото зургийн хавтанд нөлөөлж байхыг ажиглахдаа нээсэн байна. Уранаас ялгарсан цацраг нь эдгээр фото зургийн хавтанг харлуулсан байжээ.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Г.Үүрийнтуяа
Арчлагч bkhishigbat87@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 14, 03:44 (UTC)
Үүссэн 2021 6-р сар 14, 03:44 (UTC)