Өгөгдөл

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАЛИАНЫ АСУУДАЛД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАЛИАНЫ АСУУДАЛД

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Хүрэлтогоот 2019
Зохиогч Г.Уламбаяр
Арчлагч Тэмүүжин
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 08:25 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 08:25 (UTC)