Data

Автозамын цас хайлуулах давс-бодисын хөрсөнд үзүүлэх нөлөө

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Хүрэл тогтоот-2018
Author Ц.Болормаа, Г.Бямбаа, Т.Тэлмэн
Maintainer Т.Тэлмэн
Last Updated October 29, 2021, 10:08 (UTC)
Created October 29, 2021, 10:07 (UTC)