Өгөгдөл

Автозамын цас хайлуулах давс-бодисын хөрсөнд үзүүлэх нөлөө

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Хүрэл тогтоот-2018
Зохиогч Ц.Болормаа, Г.Бямбаа, Т.Тэлмэн
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 29, 10:08 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 29, 10:07 (UTC)