Data

Ялбагийн голын хөндийн геоморфологийг зайнаас тандан судлах нь

Физик газарзүйн судлагдахууны чухал салбаруудын нэг нь газрын гадаргын хотгор гүдгэр яалт ч үгүй мөн билээ. Хотгор гүдгэрийг өөрчлөгч эндоген болон экзоген хүчин зүйл нь байгалийн жамаараа маш удаан хугацааны туршид явагддаг бөгөөд үүнийг хэмжин судлахад маш өндөр мэдрэмжтэй судалгааны багаж төхөөрөмж шаардлагатай. Харин хүний үйл ажиллагаагаар гадаргын өөрчлөлтийн үйл явц манай оронд маш эрчимтэй явагдаж байна. Уул уурхайн олборлолт, хайгуул эрчимтэй явагдаж байгаагаас голын голдрил өөрчлөгдөх, уулыг ухаж сэндийчих зэрэг гадаргын өөрчлөлтүүд явагдаж, үүнийг нэгэн жишээ болох Ялбагийн голын хөндийн морфометрийн өөрчлөлтийг сансрын зургийн мэдээ дээр үндэслэн гаргахыг зорьсон.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Э.Одбаатар
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated October 12, 2020, 02:15 (UTC)
Created October 12, 2020, 02:14 (UTC)