Өгөгдөл

Ялбагийн голын хөндийн геоморфологийг зайнаас тандан судлах нь

Физик газарзүйн судлагдахууны чухал салбаруудын нэг нь газрын гадаргын хотгор гүдгэр яалт ч үгүй мөн билээ. Хотгор гүдгэрийг өөрчлөгч эндоген болон экзоген хүчин зүйл нь байгалийн жамаараа маш удаан хугацааны туршид явагддаг бөгөөд үүнийг хэмжин судлахад маш өндөр мэдрэмжтэй судалгааны багаж төхөөрөмж шаардлагатай. Харин хүний үйл ажиллагаагаар гадаргын өөрчлөлтийн үйл явц манай оронд маш эрчимтэй явагдаж байна. Уул уурхайн олборлолт, хайгуул эрчимтэй явагдаж байгаагаас голын голдрил өөрчлөгдөх, уулыг ухаж сэндийчих зэрэг гадаргын өөрчлөлтүүд явагдаж, үүнийг нэгэн жишээ болох Ялбагийн голын хөндийн морфометрийн өөрчлөлтийг сансрын зургийн мэдээ дээр үндэслэн гаргахыг зорьсон.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Э.Одбаатар
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 10-р сар 12, 02:15 (UTC)
Үүссэн 2020 10-р сар 12, 02:14 (UTC)