Data

Тариалангийн хөрсний шинж чанар, органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал, №40
Author Д.Ихбаяр, Х.Золжаргал
Maintainer Т.Тэлмэн
Last Updated November 1, 2021, 03:50 (UTC)
Created November 1, 2021, 03:49 (UTC)