Өгөгдөл

Тариалангийн хөрсний шинж чанар, органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал, №40
Зохиогч Д.Ихбаяр, Х.Золжаргал
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 1, 03:50 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 1, 03:49 (UTC)