Data

The introduction of Gis and Cartography division's 2018 yea

ШУА-н Газарзүй-Геоэколгийн хүрээлэн. Газарзүйн мэдээллийн систем, зурагзүйн салбарын хийж гүйцэтгэсэн ажил, зураг, атласууд.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source bsainbuyan@gmail.com
Author bsainbuyan@gmail.com
Maintainer boldbayar boldbayar
Last Updated December 4, 2018, 01:44 (UTC)
Created December 4, 2018, 01:43 (UTC)