Өгөгдөл

The introduction of Gis and Cartography division's 2018 yea

ШУА-н Газарзүй-Геоэколгийн хүрээлэн. Газарзүйн мэдээллийн систем, зурагзүйн салбарын хийж гүйцэтгэсэн ажил, зураг, атласууд.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж bsainbuyan@gmail.com
Зохиогч bsainbuyan@gmail.com
Арчлагч boldbayar boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 4, 01:44 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 4, 01:43 (UTC)