Data

Хөрсний нийт азотыг органик нүүрстөрөгчийн хэмжээнээс тооцоолох нь

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Х.Золжаргал, Д.Ихбаяр
Maintainer Т.Тэлмэн
Last Updated November 1, 2021, 03:47 (UTC)
Created November 1, 2021, 03:46 (UTC)