Өгөгдөл

Хөрсний нийт азотыг органик нүүрстөрөгчийн хэмжээнээс тооцоолох нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Зохиогч Х.Золжаргал, Д.Ихбаяр
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 1, 03:47 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 1, 03:46 (UTC)