Data

Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн зураг

Уг зургаар Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн төлөв байдлыг 2016 оны байдлаар харуулав.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Д.Цэндсүрэн, Г.Нандинэрдэнэ, С.Амартүвшин
Maintainer Batsaikhan
Last Updated October 1, 2018, 09:44 (UTC)
Created October 1, 2018, 09:43 (UTC)