Өгөгдөл

Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн зураг

Уг зургаар Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн төлөв байдлыг 2016 оны байдлаар харуулав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Цэндсүрэн, Г.Нандинэрдэнэ, С.Амартүвшин
Арчлагч Batsaikhan
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 09:44 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 09:43 (UTC)