Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн төлөв байдал

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/a6b4ad23-0a87-4bac-b08f-d657ab1eb705/resource/f3072624-7ef3-4837-9edb-6c4d52a73390/download/-.png

Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн төлөв байдал (2016 оны байдлаар)

Шигтгэх

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1
Үүссэн 2018 10-р сар 1
Хэлбэр image/png
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created3 жилээс өмнө
formatJPEG
has viewsTrue
idf3072624-7ef3-4837-9edb-6c4d52a73390
last modified3 жилээс өмнө
mimetypeimage/png
on same domainTrue
package ida6b4ad23-0a87-4bac-b08f-d657ab1eb705
revision id1e49d683-2c3d-43f1-94cf-4a8a83319d07
size14.4 мегабайт
stateactive
url typeupload