Өгөгдөл

Агаарын бохирдлыг бууруулах газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

"Агаар болон Орчны бохирдлыг бууруулахад Төр-Шинжлэх ухаан-Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үүрэг оролцоо, хамтын ажиллагаа" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар
Арчлагч badam.geoeco@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 01:25 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 01:25 (UTC)