Салбар

58-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх