Өгөгдөл

Малчдын ноолуураа зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх суурь тогтолцоо, түүнд учрах бэрхшээл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Зохиогч Ц.Солонго бусад
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 4, 08:52 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 8, 07:07 (UTC)