Өгөгдөл

Тавантолгойн нүүрсний уурхай орчмын нутгийн хөрсөн бүрхэвч, эвдрэл доройтол

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Н.Нямсамбуу, Г.Бямбаа
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 29, 10:33 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 29, 10:31 (UTC)