Өгөгдөл

ТАРИАЛАНГИЙН БҮС НУТГИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛХЛАГДАЛ, УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА

ТАРИАЛАНГИЙН БҮС НУТГИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛХЛАГДАЛ, УРГАМЛАН НӨМРӨГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Газрын харилцаа 2020 ЭШ-ний хурал
Зохиогч Uuriintsolmon E, Zolzaya N
Арчлагч Uuriintsolmon
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 2, 02:55 (UTC)
Үүссэн 2021 6-р сар 2, 02:55 (UTC)