Өгөгдөл

The soil organic carbon density of Histosols

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ICOMP 2020 Proceeding
Зохиогч Telmen, T., Batkhishig, O
Арчлагч Т.Тэлмэн
Сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 1, 04:04 (UTC)
Үүссэн 2021 11-р сар 1, 04:03 (UTC)