Өгөгдөл

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ СУМЫН “ОВООТЫН” НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ

Ovoot coal mining areas mostly dominated Darkl Kastanozem soils with sandy loam, loam texture. General soil fertility level comparatively high. Topsoil organic content ranges 1.87-4.04 %, soil reaction is alkaline, mobile phosphorus and potassium level is medium. In the Tes tiver fload pain areas distributed Alluvila soil

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монголын Хөрс Судлал (2016), 01, 69-75
Зохиогч Т.Мөнхбат
Арчлагч М.Самдандорж
Сүүлийн шинэчлэл 2018 12-р сар 11, 12:14 (UTC)
Үүссэн 2018 12-р сар 11, 12:14 (UTC)