Өгөгдөл

ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ

In Mongolia still not developed appropriate Soil assessment methodology and Agriculture land tax not accounting soil qualities. On this paper introduced Soil quality assessment SIR methodology adapted versions for Mongolian condition. Developed A, B, C, X factors value accounting specifics of Mongolian soils. Calculated average SIR index of aimag soils and compared with previous versions. Further development and improvement of soil quality assessment methodology of Mongolia is challenging issue.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж "НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД БАЙГАЛИЙН НӨХЦӨЛ, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ НЬ" ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 3 ДУГААР БАГА ХУРЛЫН ЭМХЭТГЭЛ II БОТЬ
Зохиогч О. БАТХИШИГ
Арчлагч М.Самдандорж
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 11:16 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 11:16 (UTC)