Өгөгдлийн бүрдэл

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Land Resources and Land Use Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй)

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).