Салбар

6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Хөрс

Үр дүнг шүүх