Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: доройтол хөрсний органик нүүрстөрөгч

Үр дүнг шүүх