Салбар

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: доройтол

Үр дүнг шүүх