Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний эвдрэл газар ашиглалт

Үр дүнг шүүх