Салбар

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөрсний эвдрэл

Үр дүнг шүүх