Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: цаг уур өндөр

Үр дүнг шүүх