Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх